99,3% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam988Nie polecam6

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

RODO

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, oraz postanowieniami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1000), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest My Box Majewski Bartłomiej z siedzibą w Pionkach (26-670), przy ul. Leśnej 25/6 działająca na podstawie wpisu do Rejestru działalności gospodarczej pod numerem Nip: 7962875225, regon: 670775498, zwana dalej Administratorem. W sprawach zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@mybox24.pl z dopiskiem w temacie RODO, bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. W związku z prowadzoną współpracą gospodarczą pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem, Pana/Pani dane osobowe obejmują następujące kategorie:
 • Kontrahenci i klienci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, PKD, NIP, REGON, KRS, dane kontaktowe (e-mail, telefon stacjonarny i/lub służbowy
 • Pracownicy kontrahentów i klientów: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (e-mail, telefon stacjonarny i/lub służbowy)
 1. Pan/ Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
 • Wykonania umów ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
 • Marketingu własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
 • Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami ( podstawną prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła/wyraził Pani/Pana zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będące przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 2. Administrator, bez Pana/Pani zgody, nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, organizacjom i instytucjom międzynarodowym, itp.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, podmiot świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonywującym regulowane zawodu, takim jak prawnicy oraz organom państwowym (Urząd Skarbowy, Prokuratura, Policja, itp.) – w przypadku wystąpienia o ich udostępnienie.
 4. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administrator, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawne usprawiedliwionych interesie Administratora przysługuje Pani/Pana szczególną sytuacją Zgodę na przetwarzanie danych może Pan/Pani odwołać wysyłając stosowną wiadomość e-mail na biuro@mybox24.pl
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

Zespół My Box.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl